DELA

Stadsplanering inte banalt

Mariehamns centrum inklusive Lilla torget.
I ledaren 30 juli 2010 berör Benita Mattsson-Eklund ”byggpolitiken” i Mariehamns stad. Staden ligger på en fantastisk plats, bland annat omgiven av två stora ”vattendrag” i form av inloppet till och av västra hamnen samt Slemmern, men strukturen på stadens byggnation är inte vacker.
Staden är genom åren såväl sönderriven som sönderbyggd. Men, skall vi ”lägga oss ner och dö” inför varje nytt vansinnesprojekt bara för att ”Socis” revs på 70-talet? Mycket av det som förstörts är dessutom faktiskt möjligt att i viss mån återställa. Benita M-E. häcklar oss som tagit strid för Lilla torg genom att skriva ”den grusade platsen med ett betongkar har inte lanserats som kulturhistoriskt värdefull förrän nu”.

För hörntomten
fanns det en helt färdig plan för att iordningställa den på ett bättre sätt, utan byggnation på höjden. Tydligen oerhört svårt för många att förstå vad sakfrågan i ärendet byggnation i hörnet Strandgatan/Nygatan-Lilla torg handlar om.
Men, jag förklarar en gång till. Bygget på hörntomten innebär att man förhindrar alla presumtiva spontanbesökare till Lilla torg från att få en ahaupplevelse av torgets charm och därmed går dessa heller inte in dit! När man sitter på torget är det härligt att titta ut på Nygatans gatuliv och från vissa positioner ser man ner mot Slemmern och Östra hamn, dock inte för tillfället när det är en stor ”puolukkafärgad” ladugårdsvägg som möter ögat! (Mellan Kotipizza och Korv-Göran finns en ”sopgång”, stängd med ett byggstängsel som gör att det fortfarande ser ut som en byggarbetsplats, vilket inte är särskilt trevligt när man sitter på torget med näsan i norr, och närmast ett hån mot övriga verksamheter vid Lilla torg att det inte är bättre ordnat).

Förutom ovannämnda är givetvis byggnadsnämndens handläggning av ärendet fortfarande ett stort frågetecken! Och, detta händer i ett K-märkt kvarter, centrums sista! Därav denna upprördhet som Benita M-E ifrågasätter. Vad är nästa steg? Rivning av trähusen på Södragatan och Mariegatan för att få plats med höghus för att få plats för fler människor i staden? Som sagt och skrivet, ”skall vi bara lägga oss ner och dö”?
Intressant är Dennis Janssons utbrott, och förståeligt, över att Östra utfarten stängs av i fem (8) dagar. Han drabbas i fem dagar av det som drabbar Lilla torg i fem år om inget besvär går igenom i förvaltningsdomstolen, nämligen att gå miste om spontanbesökarna, vilka under fem år kan räknas i tusental.

I bygglovet för byggnaden som hyser Korv-Göran gives tillstånd för 16 sittplatser inomhus. Det är lätt räknat att det finns cirka trettio sittplatser. Följer någon från Mariehamns stads byggsektor upp detta? Vad säger räddningsverket om detsamma? Det mest remarkabla är att det syntes redan på ritningarna som utgjorde underlag vid ansökan om bygglov att det skulle bli fler sittplatser än vad ansökan berättade. Alltså ytterligare en obesvarad fråga, att lägga till alla dessa frågor utan svar som finns sedan tidigare.

Jag tror inte som Tommy Uhlin att jag givit Korv-Göran så mycket gratisreklam, och har jag det så bjuder jag på det. Däremot, alla som gjort ärendet till någon form av kamp mellan Österbotten och Åland, oavsett om de är för eller emot, har säkert lockat många att gå dit. Men Tommy, tycker Du faktiskt att Mariehamns stadsplanering är ett banalt ämne?
Debatten i ärendet har också fått ”sig en släng av sleven”, men det enda i debatten som spårat ur är många anonyma mess, och kommentarer på nätet.
Calle Greiff