DELA

Stadsplanen är inget smörgåsbord

Det är positivt att det skrivs om Mariehamns centrum. Positivt med utveckling och att det börjar röra på sig. Efter Nina Fellmans ledare från 24 mars är det är kanske några som undrar varför inte vi stadens tjänstemän hejar för åtta våningar.
Mariehamns centrum med sin 150 år gammal rutnätsplan präglas fortfarande av småstadskaraktär med sin småskalighet och detaljrikedom, som i sig är en stor kvalitet och konkurrenstillgång. En mångfald av verksamheter som affärer, restauranger, caféer, bostäder och arbetsplatser är koncentrerade i ett begränsat område, vilket gör att centrum upplevs som levande och trivsam. De större affärerna med stort ytbehov har flyttats utanför centrum, vilket inte utgör något hot mot själva centrum så länge den typen av verksamheter som bidrar till en positiv och levande atmosfär och estetiska upplevelser stannar kvar och förstärks.

Allt byggande och all planering i staden regleras av stadsplaner som i sin tur styrs av den övergripande generalplanen godkänd för knappt fyra år sedan av fullmäktige. I stadens absoluta centrum valde fullmäktige då att inte definiera tomternas exploateringstal det vill säga hur mycket våningsyta får byggas på tomten utan fastställde enbart det maximala våningstalet, som kan gå upp till fyra respektive sex våningar beroende på de specifika förutsättningar som varje tomt har i fråga om anpassning till stadsbilden.
När Eriksson Capital nu efterhör möjligheten att avvika från generalplanens sex våningar till åtta, skulle det uppstå en i stadens historia aldrig skådad situation, där den centrala delen av staden helt saknar planmässig styrning. Visserligen gäller de nuvarande stadsplanerna tills tomtägarna erhåller en stadsplaneändring, men vad finns det för principer vi ska jobba efter? Låter vi stadens viktigaste område enbart styras av ekonomiska spekulationer?

Det är oundvikligt att kravet på underjordiska parkeringar i centrum belastar hårt byggprojekt i stadens centrum. Att det ändå går ihop ekonomiskt visar både Bostads Ab Apoteksgården, bostadshuset på Storagatan 17 och projektet Briljanten, som följt riktlinjerna i generalplanen.
Centrumutvecklingen är nu definitivt i gång. Det behövs bara en sväng runt centrum för att konstatera det. En stad med bra självkänsla har råd med att ibland också säga nej.
Sirkka Wegelius
Stadsarkitekt