DELA

Stadshusets framtid

torsdag tas ärendet om Stadshusets framtid upp i Stadsstyrelsen. Jag hoppas därför att fin hänsyn tas till följande punkter:
Stadsarkitektkontoret och Byggnadsinspektionen har konstaterat att deras respektive verksamheter kommer att försämras vid eventuell påtvingad flytt till Tekniska Verken. STARK hör till Stadsförvaltningen enligt den nya förvaltningsstadgan.
Flytten innebär en dyr renovering i flermiljonklassen i ett av Mariehamns viktigaste kulturhistoriska byggnader. Flyttförslaget innebär också en kostsam renovering av Tekniska Verken. Stadshusets lokaler är inte ändamålsenliga med Socialkansliets verksamhet. Stadshusets arkitektoniskt värdefulla och ståtliga första våning kommer att förstöras om renovering enligt Socialkansliets behov skall ske.
Hela 822 Mariehamnare har sagt sitt och protesterat mot dessa ingrepp via Birgitta H Erikssons och Folke Wickströms protestlistor. Det är 822 viktiga röster! Även Museibyrån har de facto uttryckt att delar av Stadshusets interiör bör K-märkas, och konstaterat att den unika byggnaden fortsatt bör bevaras med samma behållning som hittills med motiveringen att det är en av Mariehamns viktigaste symboler vid sidan av Pommern.

Flertalet bolagiseringar av Tekniska Verkens verksamheter är på kommande på grund av lagändringar. Det bör kanske ses över hur dessa ändringar påverkar Infrastruktursektorn och dess kommande uppgifter och eventuella ändringar i arbetsomfattning innan andra avdelningar flyttas dit. Andra flyttförslag har redan löst sig på enkelt och bra sätt, och det finns flera alternativ även för Socialkansliet. Jag hoppas därför att Mariehamn väljer att ta vara på det vi ännu har kvar av vårt gemensamma kulturarv i stan och ser andra lösningar för Socialkansliet.
När kulturhistoriska byggnader väl är förstörda går det inte att få det ogjort; vi har bara ett Stadshus från 1939 ritat av Lars Sonck! Dessutom är det upptaget av redan ändamålsenliga verksamheter. Det finns andra lokaler i vår stad som står färdigt tomma om Socialkansliet måste flytta från deras specialbyggda lokaler.
Jag hoppas att andra, billigare möjligheter med färre ingrepp och utan följande försämringar i verksamheten av stadens avdelningar kommer upp till förslag och diskussion, med Mariehamns bästa i åtanke!
Karolina Gottberg
stud. inom hållbar samhällsplanering, KTH