DELA

Stadsfullmäktige och delgeneralplanen

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25/2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet. Det är skäl att komma ihåg att 18 ledamöter av 27 stödde klämförslaget. En, särskilt i det här sammanhanget, tydlig majoritet.

Nu har uppenbarligen stadsstyrelsen också slirat ordentligt i frågan och på nytt beslutat om gammal skåpmat. Tjänstemännen har inte heller tagit fram motiveringar på det sätt klämmen föreskrev. Här känns det som fullmäktiges företrädare, stadsdirektören, valt en annan väg. Som fullmäktigeledamöter är vi undrande över stadsdirektören agenda. Oberoende av jäv skall stadsdirektören se till att frågorna behandlas enligt fullmäktiges beslut.

En väldigt märklig omständighet är att Ömsen lämnade in skrivelser, i onsdags 21/10, där de i konkreta termer ger sin syn på hur byggnationen kan genomföras. I korthet framgår tre alternativ där Kmärkning är lägst prioriterat och de har beräknat merkostnaden för det alternativet. Där finns också fler tankar om hur PBLs krav på ersättningar skall hanteras.

Enligt oss är det ett utmärkt underlag att grunda vidare diskussioner på och vi kan inte förstå att behandlingen i stadsstyrelsen på torsdagen 22/10 inte bordlades så att fullmäktigegrupperna (och förstås stadsstyrelsen) haft ett bättre beslutsunderlag.

Till råga på allt kommer, i strid med fullmäktigebeslut, ett förslag till behandling av D&M’s tomter som är helt taget ur sitt sammanhang, speciellt när husen är rivna (samma gäller även granntomten österut i samma i samma kvarter) all likabehandling är satt åt sidan. Det ligger nära till hands att det är fråga om en småskuren hämnd som vår planeorganisation borde stå över. Det gäller också för den majoritet som klubbade igenom dagens beslut. Vi behöver nog höja oväldens fana en hel del.

Uppdraget i klämmen var tydligt, stadsdirektören är skyldig oss en förklaring varför inte förvaltningen styrts upp och klämmen och planen behandlats på ett sätt som det anstår ett fullmäktigebeslut.

MODERAT SAMLING MARIEHAMN

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp