DELA

Stadsdirektören bör få beröm

Nina Fellmans ledare angående stadsdirektörens budgetförslag i Mariehamn, väcker förvåning.
Nina skriver ” Det är ett osande, politiskt förslag med en tydlig slagsida åt högerkanten.” Ur min synvinkel, vill jag påstå att verkligheten egentligen är helt tvärtom. Förslaget följer de budgetramar som ett enigt fullmäktige beslutat om.
Så stadsdirektören har gjort det enda rätta som en tjänsteman kan göra, dvs leverera det som beställts och inte lägga in någon ”politik” i det. Förvisso är det högerpolitik att hålla sig inom budgetramarna (om det är det Nina avser).
Men jag tror även att ansvarsfulla politiker på vänsterkanten helst vill hålla sig inom de beslutade ramarna. En eloge åt stadsdirektören och alla förvaltningar och nämnder som tagit sitt ansvar och gjort sitt yttersta för att få ihop ett budgetförslag som håller sig inom de av fullmäktige uppsatta ramarna. Jag tycker att de är värda beröm istället för att ”sågas” på ledarplats.

Nina skriver även ”Ser man på valresultatet ökade stödet för Socialdemokraterna drastiskt i Mariehamn, samtidigt som Liberalerna, som drivit en sparlinje tillsammans med Moderaterna, tappade mandat, vilket inte alls pekar på att medborgarna i Mariehamn vill det som stadsdirektören vill.”
Även här tycker jag att Nina drar en förhastad slutsats. Under mina fyra år i fullmäktige har jag inte sett någon stor vilja av Liberalerna att driva någon sparlinje tillsammans med Moderaterna, så deras valresultat grundar sig nog på andra orsaker.
Och gällande ökat stöd i valet så blev utfallet följande:
Obunden Samling 138,6%, 255 röster = 1 mandat,
Ålands Framtid: 68,9%, 155 röster = 1 mandat,
Centern: 32,8%, 132 röster = 1 mandat,
Socialdemokraterna: 29,9%, 324 röster = 1 mandat,
Moderaterna: – 16,9%, -262 röster = -1 mandat,
Liberalerna : – 33,2%, -547 röster = -3 mandat
Så min slutsats är att majoriteten av medborgarna i Mariehamn vill se en mera ekonomiskt ansvarsfull politik, det är dit väljarunderstödet har förskjutits.
Tom Forsbom (ÅF)