DELA

Stadsbussens förseningar

Alieu Khan irriterar sig i en insändare över att stadsbussen varit över tio minuter för sen och vill ha en förklaring. Här kommer den:

Vi har just nu den värsta vintern i mannaminne vad beträffar väghållningen i Mariehamn trots att alla vägmaskiner har arbetat på för fullt. Snövallarna har blivit högre än någonsin och det fria vägutrymmet har krympt på grund av att bilisterna parkerar sina bilar långt ut på gatan för att få upp dörrarna på passagerarsidan. Det har hänt ett flertal gånger att bussen har varit tvungen att backa och söka sig en annan väg. Det var just det som hände i torsdags. Bussen blev så försenad av felparkerade bilar att chauffören beslöt att lämna turen söderut kl 8.20 för att komma i fas. Annars hade förseningen spritt sig även norrut eftersom bussarna går i en entimmes ”åtta”. Detta hade drabbat många fler.

Jag försäkrar dig, Alieu, att våra chaufförer gör allt de kan för att hålla tiderna så exakt som möjligt, men det är inget lätt jobb de har denna vinter!
Passagerarantalet har inte minskat som du trodde, utan ökat så kraftigt att vi från den 1 februari planerar att sätta in ytterligare en buss under rusningstrafiken på morgonen. Då kommer det att finnas inte mindre än sex stadsbussar som kör samtidigt i Mariehamn! Om vi får klartecken från staden kommer många att få det bekvämare och bussarna kommer att klara tidhållningen bättre. Det bästa vore naturligtvis att vissa bilister skulle bli bussåkare under den värsta vinterperioden.
Uffe Grüssner
Röde Orm ab/Stadsbussen ab