DELA

Stadsbussen och Uffe G

Uffe har tagit en märklig attityd i bussfrågan. Det är faktiskt ett enigt fullmäktige (inklusive socialdemokrater) som beslutat att kostnaderna för busstrafiken skall halveras. Moderaterna står för sina åsikter men rätt skall vara rätt. När det gäller landskapsregeringen så har Moderaterna länge talat för att stadens trafik skulle stödas av landskapsregeringen vilket Uffe bör känna till.
Vi har även fått reda på att det inte lönar sig att ta upp avgifter på grund av kassor, kontrollanter med mera. Intressant är att det lönar sig på minitågen. Kan det ha göra med i vems kassa pengarna går? Förslagen från Uffe är tagna ur busshistoriken, det går bland annat att betala med ett mobilsamtal.
Mer intressant för väljarna är om Uffe med sin erfarenhet söker lösningar utgående från fullmäktiges beslut och lämnar den politiska pajkastningen. Utvecklingen borde också ta sikte på att även stadens närområden, Solberget, Möckelö m. fl. kan inkluderas i systemet. Där skulle ett system med viss avgift och LR stöd ge kollektivtrafiken en stark framtid.

Det känns inte alls rätt att en leverantör deltar i den politiska debatten. Det är lätt att hitta andra leverantörer som har motsatt uppfattning.
Lennart Isaksson, (M)