DELA

Stadsbussen är nödvändig

Socialdemokraterna försöker skapa en felaktig bild av att det är enbart de som stöder kollektivtrafiken i Mariehamn. Det är inte så – Mariehamnsliberalerna har varit med om att införa och stöda busstrafiken i staden.
Det är enligt vår mening helt nödvändigt att ha en kollektivtrafik för resor till och från arbetsplatser, för alla dem som av olika orsaker inte kan ta sig till och från centrum och andra resmål i staden. Det är äldre, personer med funktionshinder och med andra begränsningar i sin rörelseförmåga. Denna trafik behövs året om, även som sommartrafik.

Även transport av skolbarn/studerande vintertid är viktigt inte minst ur trafik-säkerhetssynvinkel.
På grund av stadens ansträngda ekonomi har M-lib gått med på att avgift införs i busstrafiken. Detta för att kunna hålla en tillräckligt stor volym så att en tillräckligt omfattande trafik kan upprätthållas.
Igge Holmberg presterar ett halsbrytande ekonomiskt resonemang om avgifterna i TÅ den 11 maj.

Holmberg påstår att ett skattebortfall om 300.000 euro kunde uppstå i form av skatteavdrag för arbetsresor. Jag ska granska hans resonemang och utgår för enkelhetens skull från hans egna siffror.
För det första – om det sker en försäljning av biljetter om 300.00 euro så innebär det ju en intäkt som har påverkat stadens utgift för busstrafiken i positiv riktning, alltså kostnadsbesparande för staden.
För det andra är Holmbergs skattekalkyl fel. Ett skatteavdrag för resor är inte ett avdrag från den skatt en person betalat, utan ett avdrag från inkomsten. Det betyder att skattebortfallet för staden inte är 300.000 euro som Holmberg påstår, utan 16,5% av 300.000, dvs.49.500 euro.
Igen ett exempel på sosse-ekonomi!
Folke Sjölund (lib)