DELA

Stadsbussen är nödvändig

I insändare har uttryckts oro över stadsbussens fortsatta trafik.
En tillräckligt omfattande stadsbusstrafik är nödvändig för en stor del av stadens medborgare.
Det är tre viktiga trafikantgrupper som bussen betjänar i först hand.
Den först är arbetsplatstrafiken, där det är många som använder bussen, bl.a. de inte har bil eller annars har svårt att nå sin arbetsplats. Det är också ur miljösynvinkel bra att i stället för att köra bil använda bussen. Det minskar också behovet av heldagsparkering i centrum.
Den andra gruppen är skolbarn som på ett tryggt sätt kan ta sig till och från skolan, särskilt vintertid när väglaget är dåligt. Motargumentet att skolbarnen behöver motion är i och för sig riktigt, men det nås inte genom att busstrafiken försvinner. Vi skulle få tillbaka det föräldrarnas ”bilrally” som fanns tidigare när bussen var avgiftsbelagd, vilket ledde till trafikkaos särskilt vid Övernäs och Strandnäs skolor.
Den tredje kanske största gruppen öär de hundratals mariehamnare som bor utanför centrum och för vilka bussen är nödvändig för att ta sig till och från centrum för handel, bankärenden, osv. Likaså är bussen viktig för besök till sjukhuset, Röda Korsgården, gravgården, etc.

Nu har busstrafiken bjudits ut och anbud inväntas. Det kommer att bli förändringar i trafiken, en viss utglesning av turerna och förmodligen avgifter, men det är bättre att betala en slant för att bibehålla en bra busstrafik än att den blir för gles.
Särskilt morgontrafiken och returtrafiken efter skol- och arbetstid behöver garanteras, men även en dagstrafik som betjänar dem som annars har svårigheter att ta sig till centrum.
Folke Sjölund (lib)
stadsstyrelseledamot