DELA

Städning med miljöprofil

Det är viktigt som städföretagare i Mariehamn att informera om vårt miljöarbete efter att en ”kollega i branschen” erhållit stor rubrik i tisdagens Ålandstidning om deras miljöarbete i städverksamheten.
Detta genom att visa upp en elbil.
För att göra en presentation av vårt företags miljöarbete kan jag gå ända till mitten av 1990-talet.

Vi köpte 1994 in en täckt lastbil för varuleveranser, som gick på rapsolja. Tyvärr fick vi inte köra den på Åland p.g.a. dåvarande skattelagar.
Det vi kunde göra vid den tiden var att köpa i mån av möjlighet endast från leverantörer som hade miljöcertifikat. Det resulterade i att vi 1999 fick Mariehamns stads miljöpris för företag.
Det har därefter varit vår skyldighet att leva upp till denna hedersamma utmärkelse och därför har vi i vår slogan ”Milj ön är vår livsnerv” för att påminna oss om vårt ansvar för miljön.

Inom städavdelningen tog vi i början av 2000-talet beslutet att försöka uppnå resultatet på att 90 % av våra kunder skulle ligga inom stadskärnan och därmed skulle bilanvändning till dessa vara onödig. Alla dessa kunder skulle vara inom cykel- eller gångavstånd. Det har vi lyckats med idag.
Vi har dessutom vårt kontor beläget i stadens centrum.
Idag är det endast till våra hemstädskunder och några kvällskunder, som bilen är nödvändig. I kundgruppen ”hemstäd” har vi ett motto att åtminstone två – tre kunder bör finnas inom samma kvarter. Därmed blir bilfärden mer strukturerad.

I vår inledda satsning på att bli ”Svanenmärkt städföretag” har vi planer på att skaffa ett miljöfordon, men motståndet inom företagets personal är för tillfället stort mot en eldriven miljöbil.
Argumenten är att de blir stressade för att bilen stannar eller krånglar.
Vår personals hälsa och välmående är grundläggande för oss och därför har vi lagt planerna för tillfället på is att köpa in en miljöbil.
Det är därför med tillförsikt vi nu hos ”kollegan i branschen” får följa med deras städpersonals användning av den nyinskaffade elbilen, vilket förhoppningsvis (om det går bra) skall få vår personal att köra elbil.

Tyvärr får bara en eller max två av personalen rum i den lilla ”miljöbilen”, men eftersom vår städverksamhet är baserad i stadens centrum skulle det ändå innebära för vårt företag att en fullständig miljöanpassning på transportsidan skulle vara uppnådd med denna bil.
Slutligen vill jag rikta mitt stora tack till Mariehamns stads miljöansvariga för att de har blivit en viktig aktör med sin kunskap om miljöarbetet inom vårt verksamhetsområde, då staden nyligen begärt in anbud med i huvudsak miljöanpassade produkter för de kommande tre (3) åren.
Arritas Ab
Kjell Mattsson