DELA

Stadens skattesats kan sänkas 2016

Nu hettar debatten till inför valet. Sara Kemetter anklagar Petri Carlsson för att vara populistisk. Katrin Sjögren säger att Carlsson inte håller ett löfte. Erica Sjöström står och väntar på att få gå en rond.

Det ter sig nu ännu mer tydligt hur stadens politik är och har varit under senaste mandatperioden. Efter valet 2011 har S, Lib och M skakat i hand om det mesta. Vi anser att vi måste kunna ändra oss under resans gång, det glädjer oss att det nu finns vilja till förändring i och med vår motion om skatteöret. Vi står ivrigt vid ringside och följer skattedebatten.

Kemetter säger att S inte vill sänka skatten, de vill se över avgifterna, sänka dem inom barnomsorgen, eftis och fritidsverksamheten för barn och unga. Vi Obundna vill att ALLA Mariehamn skall få lite över i sin plånbok 2016. Antingen sänker vi skatten, eller så avskaffar vi fastighetsskatten.

En övertaxering sker i år och 2016. Efter fastighetsskatt, har skatteprocent och avgifter höjts. Nu är det dags för lite återbäring till Mariehamnarna. Många har det tufft ekonomiskt, matbankens behov ökar, utkomststödet växer o fattigdomen bara ökar. Skattehöjningar inom statsbeskattningen och andra förändringar är inget vi skall blunda för.

Vi har varit konsekventa under hela mandatperioden och önskat lägre skatt då övertaxering i förhållande till budget skett alla år. I våras ville socialdemokraterna vänta till hösten att fastställa skatteprocenten. Varför denna kovändning nu bara för att moderaterna håller med och blivit förnuftigare.

Obunden Samling Mariehamn

Anders Holmberg, Bert Häggblom