DELA

Stadens miljöcertifikat

Du Westerberg, du får det att låta precis såsom en annan missnöjd skribent helt nyligen också uttryckte sig, nämligen; Pappret som stadens miljöcertifikat är skrivet på, är inte ens värt pappret! Tyvärr, skribenten hade helt rätt!

Beklagligt att du missade målet där Ekorosk med sina 11 kommuner var först med miljöcertifikatet ISO 14001.
Men du hade lite rätt i alla fall i att politikerna nog behöver ha ett certifikat, ty de är inte till alla delar ens kompetenta att sitta på sina stolar än mindre göra viktiga beslut som skall gynna miljön och människorna i samhället!

Ett bevis för politikernas inkompetens är att de tvingar folket att ha kvar Mise, trots att jag med ca. halva folkets stöd framlagt entydiga bevis för hur mycket bättre och förmånligare, ur alla synpunkter ett Ekorosks system skulle vara.
Så länge politikerna mot en så stor skara medborgare tvingar Mise på folket, kan staden inte anses vara kompetent att sköta sitt miljöuppdrag och är då heller inte berättigad att ha kvar sitt miljöcertifikat och det kan ryka när som helst och blott skammen kvarstår!

Jag har heller ingen förståelse för Westerbergs så kallade fullvärdiga moderna system med att tvinga på alla hushåll åttafacks tunnor och förorsaka så mycket bilkörande som möjligt i den redan benämnda avgasstaden Mariehamn.
Dessutom borde ni beslutsfattare börja förstå, att något helt säkert är fel med Mise, eftersom tio kommuner redan har gett sparken åt Mise. Eller försöker ni fortfarande bara leva på inbillning att det berodde säkert på andra orsaker att det bara blev så få kommuner kvar i Mise?

Att Renhållningen Ab uppstod och arbetar på eget initiativ, är också en politisk grej.
Alla känner ju till att ett aktiebolag kan köpas upp om det ser ut att vara lukrativt, och här på holmen finns det inte speciellt många som brukar eller har råd att shoppa bland företag. Hur den politiska kopplingen ser ut, får varje man själv räkna ut.
Jag ser det inte rimligt att folket måste betala ett hyfsat överpris för att bli av med sina sopor, enbart för att överskottet skall kunna delas ut såsom skattefördelaktiga dividender i Ab Renhållningens moderbolag.

Beträffande miljö och renhållning ser jag stora potentialer i stadsdirektörens förslag att hela Åland blir en kommun. Den bästa fördelen är att en kommun inte kan vara ett kommunalförbund och Mises makt rinner därmed ut i sanden. Det är förövrigt hög tid att införa ett enhetligt renhållningssystem i Ekorosks modell där man inte behöver låsa in sopor i likhet med socialdemokraternas öststats modell Mise.
Att staden och de 5 övriga kommunerna har andelar i Mise, kan lätt omvandlas i aktier och utgör inget hinder för övergång till ett redigare helhetssystem för hela Åland, där de tidigare regionerna även kan köpa in sig såsom aktieägare.
Ulf Nyberg