DELA

Stadens mark i Järsö och Möckelö

Efter positiv respons från Jomalacentern vill jag återkomma. Den responsen liknar mycket de tankar som diskuterats med mina MSÅ-kolleger i Jomala. Ett kanske intressantare grepp är att vi förutom, de nämnda områden i Järsö och Möckelö, tillför den mark staden äger i Jomala, öster om Örtvägen samt LR’s mark på Svinö. Gemensamt är att det inte händer speciellt mycket i dessa områden. Iden att en kommun äger mark i en annan är inte heller gångbar i dag.

Lite märkligt är att staden i Järsöfallet har mark i annan kommun för att skapa ett naturskyddsområde och inte satsat på mark inom egna gränser. Delar av Svinö tycker jag borde vara lika intressant både som strövområde och naturskydd. Svinö är också ett spännande alternativ för egnahem och radhus där ju marken (eller intresset att använda marken) tryter i Mariehamn.

För min del kunde en totallösning vara att staden byter sin mark i Möckelö och Järsö med LR’s mark på Svinö, kanske med förbehållet att en del blir strövområde eller naturskyddas. En kommungränsjustering kan göras runt marken vid Örtvägen. Sedan kan de berörda kommunerna och LR föra diskussionerna vidare hur markerna skall användas.

På detta sätt bryts flera dödlägen och positiv utveckling samt välbehövlig tillväxt kan komma till stånd på de aktuella områdena ålänningarna till fromma.

Lennart Isaksson, MSÅ