DELA

Stadens ekonomi

Den allt överskuggande orsaken till stadens skakiga ekonomi och höga skuldsättning är att stadens intäkter under flera år varit alltför låga. Bokslutet för år 2012 visar ett underskott på 621 350 euro – drygt 2,5 miljoner euro sämre än budgeterat. Kostnaderna däremot är dryga miljonen lägre än budgeterat.
Socialdemokraterna har de tre senaste åren föreslagit höjda skatter för att kunna behålla servicenivån på en rimlig nivå och för att kunna genomföra nödvändiga investeringar – utan att låta skuldsättningen skjuta i höjden.

Vi socialdemokrater har blivit nedröstade varje år. Resultatet av majoritetens linje är en alarmerande hög skuldsättning och en alltmer urholkad servicenivå. Vid årsskiftet låg lånebeloppet per invånare på 3 065 euro, en nivå som Finlands Kommunförbund betecknar som krisartad.
Socialdemokraterna stöder en politik som innebär både höjda skatter och rimliga kostnadsn edskärningar för att säkerställa en acceptabel servicenivå och en minskning av stadens skuldbörda.
Karl-Johan Fogelström (s)
Sara Kemetter (s)