DELA

Stadens bästa

Några kommentarer till Sara Kemetters insändare:
”Socialdemokraterna är ensamma i sin strävan att garantera en servicenivå högre än den lagstadgade ..”? Den budget som slogs fast innehåller i allt en servicenivå över den lagstadgade, alltså alla partier står bakom servicenivån. Det hade varit klädsamt av sossarna att i budgetbehandlingen föreslå höjningar ifall de inte är nöjda med nivån men så skedde inte?! Däremot skall medges att sossarna slog ett slag för att öka anslaget för kollektivtrafiken med 220 000 € vilket motsvarar 5 – 6 årsanställda i tex äldreomsorgen. Det gäller även om skatten höjs.

Moderaterna inser (budgetbehandlingen visar att övriga partier förutom S instämmer) att 2 000 000 € (över 6 %) i skattehöjning är en ansenlig summa att kräva in av mariehamnarna. Att göra det innan vi gjort vad vi kunnat för att effektivera stadens verksamhet när goda möjligheter finns känns fel. Staden har ganska många företagsverksamheter som hackar för tillfället så höjd skatt är inte rätt medicin.

Samfundsskatterna har fullmäktige nu budgeterat försiktigt jämfört med ÅSUB’s prognos vilket kommunallagen kräver. Om det visar sig att samfundsskatten överstiger budgetsiffran är väl alla glada, budgeten är ju inget tak för intäkterna. Det är fel att budgetera för löpande verksamheter med prognoshöjningar. Ett förslag till S i nästa budget: höj prognosen för samfundsskatt till 45 000 000 € så går det att amortera bort alla stadens skulder, åtminstone i budgeten.

Beträffande kollektivtrafiken finns redan tillräcklig argumentering, det finns knappast något att tillföra. Det är bäst att mariehamnarna själva noterar beläggningen i bussarna och bedömer om inte det minskade stöd fullmäktige slog fast är ett steg i rätt riktning.
Allmänt sagt är ett arbete som strukturellt och bestående minskar stadens årliga kostnader är väldigt viktigt. Där uppfattar vi att budgeten för 2012 är ett balanserat steg i rätt riktning för stadens bästa.
Lennart Isaksson,
gruppledare i moderata fullmäktigegruppen