DELA

Staden vill sänka hastigheterna

I över 12 års tid har jag som f.d. Helsingforsare försökt vänja mig vid snigelhastigheterna i Mariehamn. Östra utfartens 50-begränsning är åt skogen och borde höjas till 70. För fotgängare bör det byggas gångtunnlar under vägen.
Genomfartshastigheten i hela övriga stan kunde vara 50 km/h för att få flyt på det fullständigt överdimensionerade antalet bilar. Olyckor undviks bäst genom att man håller ögonen öppna, oavsett fart.

Cykel är ett mycket bra trafikmedel i stan men då man ibland behöver bil ska det vara ett smidigt sätt att ta sig fram.

Stephan Kemetter