DELA

Staden som drog sig själv inför domstol

Mariehamns stad har nu beslutat att besvära sig mot ett eget beslut att bevilja byggnadslov. Det låter som en saga och jag skäms över min stad.

Stadsstyrelsens majoritet borde verkligen fundera över vilka signaler det sänder om stadens sätt att hantera konflikter.

När man inte ens kan komma överens i det egna huset utan att gå till rätten, hur ska då en vanlig hederlig människa som vill satsa och investera i staden kunna lita på att staden vill lösa eventuella problem genom dialog och förhandling?

Att grannkommunerna växer så det knakar medan utvecklingen i Mariehamn släpar efter är ett direkt resultat av att den politiska majoriteten accepterar det tjänstemannavälde som på alla sätt försöker hindra utvecklingen i staden och som bidrar till att Mariehamns stad är en av Ålands flitigaste domstolsbesökare.

All heder åt stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) och styrelseledamot Birgitta Johansson (ÅF) som röstade för att Mariehamn inte ska bli staden som går till rätten för att lösa sina egna interna konflikter.

Axel Jonsson (Åf)

Ledamot av stadsfullmäktige