Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


(S)taden som arbetsgivare

Som förtroendevalda har vi ett ansvar för hur personalresurserna tas tillvara och mår i skattefinansierad verksamhet.

Vi vill jobba för att Mariehamns stad blir Ålands bästa arbetsgivare.

För att nå detta vill vi jobba för en stark medarbetardemokrati, där man tillåter personalen göra sina röster hörda.

Den bästa kvalitetskontrollen för någon i maktposition är att vara lyhörd för observationer, synpunkter och idéer från dem som jobbar.

Vi vill att personalen genom utsedda representanter ska få möjlighet att direkt utbyta tankar idéer och synpunkter med förtroendevalda, utan rädsla för repressalier eller att bli tystade.

Vi vill att Mariehamns stad ska ha en personalpolitik som främjar arbetshälsa, som ger arbetarna möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet samt ge alla medarbetare möjlighet till rutinmässig friskvård såsom träning på betald arbetstid.

Det är på arbetsplatsen förutsättningarna för en fritid utan stress och måsten skapas.

Detta är vår andra insändare i en serie om hur vi vill förbättra socialpolitiken i Mariehamn.

SANTHA SÖDERBACK

JESSY ECKERMAN

WILHELM MATTSSON

LENE-MAY LINDVALL

HENRIK LÖTHMAN