DELA

Staden och räntorna

Stadens skuldsättning är rätt så hög, över 30 miljoner euro. Skulder kan alltid diskuteras, ibland är det ett gott verktyg t ex när större investeringar skall göras. Att låna till investeringar som sänker kostnaderna är inte heller fel.
Stadens skulder har ökat konstant i över 10 års tid. Det betyder att staden levt över sina tillgångar med för dyr drift och/eller för stora investeringar. Skuldbördan ger räntekostnader som idag är cirka 1 miljon euro per år. Den utgiften är en belastning som minskar möjligheterna att ge service och en risk när räntorna stiger.
Den moderata uppfattningen är att staden bör ha en plan att ta sig ur skuldfällan. Vi kan konstatera att en viss insikt om att situationen inte är bra har kommit. Vi håller inte med de politiker som vill höja skatten i stället för att åtgärda lånebördan. Ett problem är att det tar flera budgetår att lösa situationen och det verkar svårt att besluta om åtgärder som inte ger resultat under pågående år.

Vi står givetvis bakom stadsledningens planer på olika effektiveringar gällande nyttjande av utrymmen och övriga effektiveringar som finns i budgeten för 2012. Stadens läge är dock sådant att vi måste se åt flere håll.
En tanke är att realisera tillgångar som inte avkastar. Staden har mark där säljansträngningar kunde ge resultat. Summorna är delvis egna uppskattningar och motsvarar de pengar som kan användas till amortering. Alltså inte enbart försäljningspris.
Tomten 10-2 på Lotsgatan (som skall omplaneras?), 1.400.000 euro, Colorful Hotels tomt, 2.000.000, Mariepark. 1.000.000, Mark på Möckelö, 2.000.000, Mark på Örtvägen. 600.000, Södra Lillängen, 800.000, Horelli, 2.000.000 euro. ”Låneavkortning: 9.800.000 euro.”

Det är klart att detta inte sker på ett år, vi behöver en plan och handling. En del av dessa områden mal vidare och säljs småningom. Det syns tydligt att ett lamt agerande på tomtfronten i staden har spelat grannkommunerna i händerna. Kanske staden behöver anlita mäklare? Nu väntar vi med att planera bra tomter därför att dåliga inte säljs. Prissättningen måste spegla efterfrågan, vi kan pruta på mindre efterfrågade tomter och ta bättre betalt för mer efterfrågade.
Till saken hör att när tomter säljs betyder det fler skattebetalare vilket rimligen också ger staden större intäkter. Fler tomter ger också bättre konkurrens på bostadsmarknaden till kundernas fördel.
Moderaternas fullmäktigegrupp
i Mariehamn,
genom Lennart Isaksson