DELA

Staden måste inte göra som alla andra

Skolnämndens borgerliga majoritets beslut att lägga ned åldersintegreringen vid Övernäs skola från och med höstterminen 2007 är uppseendeväckande på många sätt: Märkligt brådstörtat, illa underbyggt och med en påtaglig nonchalans inför berörda familjers eventuella inställning. Dessutom fördyrande för skattebetalarna. I andra sammanhang brukar ju ”valfrihet” vara en borgerlig paroll, varför vill man denna gång åstadkomma likriktning? Det är inte utan att man anar en dold agenda någonstans.
Som förälder till tre barn som gått/går i Övernäs skola har jag uteslutande positiva erfarenheter av den åldersintegrerade pedagogiken. Mina barns skolgång har i alla år varit lustfylld, konfliktfri och trygg, vilket jag anser höra till de viktigaste förutsättningarna för optimerad inlärning i en klassrumssituation. Inskolningen var problemfri för allihop, och bristen på kompisar i de egna klasserna löstes med kompisar från parallellklasser.

Bästa stadsstyrelse och fullmäktige, låt oss behålla åldersintegrerade 1-3-klasser i Övernäs. Mångfald berikar och Mariehamn måste inte alls göra som alla andra! Se istället över de stelbenta skoldistriktsgränserna och gör det lättare än idag för familjerna att aktivt välja skola för sina barn. Vulgärpropagandans allvarsamma tal om risk för ”massflykt från Övernäs” tror jag inte ett dugg på. För ingen kan uttala sig om hur kommande skolbarnsfamiljer resonerar innan man faktiskt undersökt saken. Såvitt jag vet har detta inte gjorts.
För övrigt instämmer jag i varenda stavelse i såväl Dan Mikkolas som Gunnar Sommarströms insändare i frågan.
Lenita Andersson