DELA

Staden har tillfälligt räddat Medis

Mariehamns stad betalar alldeles för mycket i Medisavgifter, fyra-fem gånger mer än de andra kommunerna. Samtidigt har landskapet dragit ned sitt bidrag med 30 procent. Är det meningen att Mariehamn ska betala hela Ålands Medisavgifter, eller ska man bli tvungen att dra ned på verksamheten?
Staden har räddat Medis tillfälligt, men så kan det inte vara i längden. Vad har Liberalerna för lösningar gällande Medis? Vad tänker lantrådet Viveka Eriksson göra?
Carl-Johan Wikström
Ordförande för medborgarinstitutet och stadsfullmäktigeledamot

Landskapsregeringens minskade inkomster, c:a 30 % på två år, har tvingat landskapsregeringen och lagtinget att minska budgetmedel till många verksamheter. Också Medis har drabbats av landskapets minskade resurser genom att det allmänna bidraget blivit mindre.
Landskapsregeringen har samtidigt gått in för att stöda ett nytt integrationsprojekt i Medis regi, eftersom vi ser Medis som en viktig aktör i det för inflyttade ålänningar så viktiga integrationsarbetet.

Viveka Eriksson
lantråd