DELA

Staden har replokaler för unga musiker

Från fritidsnämnden i Mariehamn önskar vi upplysa om de resurser vi redan idag tillhandahåller för stadens unga musiker och den genren av fritidsintresse. Källarvåningen på Tvärsan inrymmer en replokal utrustad med instrument (elgitarr, bas, trummor och mick). Här har ungdomarna möjlighet att kostnadsfritt låna lokalen och använda instrumenten. Även på Uncan finns två replokaler där ungdomar har möjlighet att boka in sig för detta ändamål. Vidare tillhandahåller vi Bastun där musiken är den stora grundpelaren. Även här finns replokaler inhysta.

Sedan många år är vi en av huvudarrangörerna för ”Unga Band” vilket är en årligen återkommande tillställning med syfte att uppmuntra denna fritidssysselsättning. Vi erbjuder även möjlighet för olika band att komma till våra ungdomsgårdar och ha spelningar vilket varit mycket uppskattat av både ungdomarna som åhörare och som bandmedlemmar.
Vi kan konstatera att stadens lokaler för repövning inte varit fullbelagda. Tvärtom har vissa av replokalerna varit underutnyttjade och stått tomma till stor del varför vi inte ansett det vara aktuellt att planera för fler replokaler för våra mariehamnsungdomar. Därmed bör det konstateras att staden redan idag ger ungdomarna en chans att utöva sin musiksysselsättning vilket har efterlysts i tidigare insändare.
Pia Aarnio
Ordf. Fritidsnämnden