DELA

Staden har förlorat 241 000 euro

I väntan på den utomstående granskningen gällande entreprenaden av Ålandsvägen etapp 1 är det bra med en liten återblick över ändringar som gjorts och krediteringar som uteblivit.

Kantstenarna: kantstenarna byttes från referensstenen som skulle vara röd, till en grå kantsten som heter ” grå Bohus ”. Projektledaren har alltid sagt att den gråa kantstenen är röd, han har även visat en prestandadeklaration över den gråa graniten där det är skrivet att den är röd. Samma prestandadeklaration som finns på nätet från samma stenbrott anger färgen grå.

Jag berättade för infrastrukturdirektören den 26 september 2017 på mitt kontor att kantstenen är grå och gav honom en bild på kantstenarnas märkning och artikelnummer. Han trodde inte sina ögon att det kunde vara så. Några dagar senare ringde han och meddelade att allt var i sin ordning och att de gråa kantstenarna hade fått fel märkning av importören! Han påpekade ytterligare detta vid sin presentationen av Ålandsvägens etapp 2 i stadshuset.

Den nu monterade kantstenen är ca 36.000,- billigare är den föreskrivna, pengar som staden direkt förlorar.

Trottoarplattorna: entreprenören bytte ut de föreskrivna plattorna med en tjocklek om 70 mm av fabrikat St:Eriks till fabrikat Benders med en tjocklek av 60 mm. Det visar sig även att Benders inte har plattor med tjockleken 70 mm. Detta byte omnämns i arbetsplatsmötes protokoll nr 12 av den 20.september 2017. Vid den tidpunkten är det mesta av trottoarerna lagda med felaktiga plattor, alltså plattor med en tjocklek om 60 mm istället för 70 mm.

För detta utbyte krediterar entreprenören med projektledarens godkännande 1.670,- Den riktiga krediteringen bör ligga runt 25.000,- , alltså staden förlorar på detta byte ca 23.000,- i direkta pengar.

Tjärasfalt: i entreprenadsumman ingår borttagning av all asfalt samt transport till anvisad plats. Denna summa utbetalas i samband med den uppgjorda ratfördelningen i kontraktet.

Samtidigt har entreprenören debiterat för borttagning av tjärasfalt enligt samma mängd som den som ingår i entreprenaden och fått för detta 130,-/ton. På detta sätt har projektledaren godkänt 2 ggr betalning för borttagning av asfaltbeläggningen vilket för tjärasfaltens del utgör 58.353,10. Detta är pengar som staden förlorat och som dessutom inte bokförts på Ålandsvägen etapp 1.

Entreprenören har transpoterat 448,87 ton tjärasfalt till landskapets upplagsplats i Jomala. Efter detta har SubSea transporterat tjärasfalten till mottagningsanläggning på fastlandet. Den transporterade mängden var då 776,87 ton tjärasfalt! Man har alltså transporterat bort 328 ton mera tjärasfalt än vad man kört till upplagsplatsen från Ålandsvägen. SubSeas faktura är på totalt 97.856,06 för 776,87 ton tjärasfalt. Detta utgör 126,- / ton. Här har M:hamns Stad via projektledaren tydligen betalat 41.328,- för mycket vilket direkt drabbar staden men inte Ålandsvägen, eftersom det inte är bokfört på Ålandsvägen etapp 1.

Sprängning: sprängning hade glömts bort i Ålandsvägens etapp 1. På arbetsplatsmöte nr 2 av den 19.04.2017 efterhörde projektledaren vad priset för sprängning är och det blev 200,-/m2 vilket projektledaren godkände. Det visade sig att sprängningen mellan Nygatan och Köpmansgatan blev att kosta 100.000,- för 500 m2 berg. I etapp 2 ingår sprängning nu för 35,-/m2 , alltså nästan 6 ggr billigare än för etapp 1. Så bör inte en entreprenad skötas från byggherrens sida. Man bör vara prismedveten om sprängningspriser eller ta reda på detta. Här förlorade staden i direkta pengar 82.500,-. Sprängningen är inte bokförd på Ålandsvägen etapp 1.

Totalt för ovanstående har staden förlorat 241.181,- i direkta pengar. Jag tycker att det är mycket konstigt om våra politiker låter tjänstemännen sköta sina uppdrag på ett sådant sätt.

Jag är övertygad att vid den utomstående granskningen av Ålandsvägens etapp 1 kommer summan att öka betydligt när man även skall granska utförandet mot entreprenad-handlingarna.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM