DELA

Staden har en bra politisk ledning!

Den politiska ledningen i staden är bra, medborgarna är nöjda, läs ÅSUB. Att enskilda politiker inte får som de vill kanske manar till en titt i spegeln snarare än utfall av den typ Barbro Sundback kommer med. Vi har också en bra stadsledning som har tagit tag i fullmäktiges budget mål. Att i insändare kritisera stadsledningen är både kontraproduktivt och elakt. Jag har inte heller hört att socialdemokratiska ledamöter fört fram den här kritiken i stadsstyrelsen eller i nämnder som är rätt forum för sådant.

När det gäller annan politisk ledning så vet Barbro Sundback att fullmäktige har mandat till årsskiftet 2015. Jag tror inte nyval är aktuellt. Stadsstyrelsen har mandat till slutet av detta år. Då vet Barbro Sundback att hennes parti har egen möjlighet att byta ut sina ledamöter. Jag har en känsla av att Barbro Sundback knappast kan övertyga övriga partier, (kanske inte ens sitt eget) att byta ut de stadsstyrelseledamöter som är villiga att fortsätta. Ordf och två vice väljs i proportionella val av fullmäktige . Nämnderna lyder under samma regler som stadsstyrelsen. Så här ser alltså demokratin ut och det får Barbro Sundback acceptera. Jag önskar henne lycka till i eventuella försök att byta politisk ledning.

Staden kan mycket väl minska lokalanvändningen (den bör gå att minska från nuvarande 100 000 kvm till 75 000 kvm) och Moderaterna är glada att de olika avdelningarna tagit tag i det hela. De flyttningar som görs höjer effektiviteten och ger besparingar på sikt. Lokalanvändningen är ingen politisk fråga, det är förvaltningarnas ansvar. Förvaltningarna och deras chefer är ansvariga för sina budgetar och med det följer befogenheterna. Politiskt för de dialog med sina nämnder för att förankra sina beslut.

Diskussionen om att trakassera Medis och biblioteket motser Moderaterna en förklaring på. Att diskutera budget är inte att trakassera. Ambitionen att få ner Medis hyror leder samtidigt till mer pengar åt verksamheten, oberoende om totalanslaget höjs eller sänks. Att ha kurser i skolorna leder också till att Medis kommer till medborgarna i stället för tvärtom.
Att klanka på de nya svängarna gällande Övernäs skola i tidningen är fel forum. Där har du initiativtagarna med på partimötena så leverera gärna dina avhyvlingar där.

Vi lever inte i någon ÅSUBokrati (inte heller Barbrokrati) där någon skriver en rad att ”jag vill att bussen blir avgiftsbelagd” så blir det automatiskt så. Det högsta beslutande organet i Mariehamn är faktiskt stadsfullmäktige som representerar medborgarna. Vi moderater har också den bestämda uppfattningen att stadsledningen är mycket lyhörd för viljan hos majoriteten i fullmäktige och gör sitt bästa att genomföra fattade beslut.
Moderaternas fullmäktigegrupp
gm Lennart Isaksson,
ordförande