DELA

Staden borde sälja en del av sina naturområden

Vi noterar i pressen att fritidsområdet i Järsö är föremål för missnöje beträffande skötseln. Vi kan fråga oss varför staden har ett sådant i Järsö över huvud taget. Det är svårt för stadsborna att ta sig dit och det är inte många som söker sig dit eller vet att det finns.

Staden har också mark i Möckelö med en badstrand som inte heller sköts speciellt bra.

I sammanhanget noterar vi att staden har mark på Svinö som inte är tillgänglig för stadsborna trots att det är inom cykelavstånd för de flesta (förutom över sundet). Sambandet är svårförståeligt.

Mitt förslag är att staden säljer marken både i Järsö och Möckelö. En del av intäkterna används sedan till att bygga bro och väg för lätt trafik på och till Svinö.

På så sätt får våra medborgare ett jättefint lättillgängligt strövområde och staden ett kassatillskott. Skötseln av stadens parker och områden inom gränserna mår nog också bra av ett tillskott.

Vi kunde också titta på åtgärder/investeringar för att effektivera skötseln av parkerna.

Lennart Isaksson (MSM)