Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Staden bör ta sitt ansvar

Jag deltog på onsdagen i krismötet om Röda Korsgårdens ekonomi och framtid. Röda Korsgården är som ett andra hem för många av våra pensionärer. Där kan de få god mat, samtala, umgås och utvecklas. Enligt den nya äldrelagen ska kommunerna satsa på förebyggande verksamhet för att stävja ensamhet och utanförskap. Vad är inte förebyggande verksamhet om inte aktiviteterna på Röda Korsgården? För mig är det helt otänkbart att staden inte skulle stöda verksamheten.

Enligt hållbarhetsagendas mål, som hela Åland med lagtinget i spetsen antagit, ska vi utveckla samhället så att vi har välmående människor vars inneboende resurser växer och alla ska känna tillit och ha verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Röda Korsgårdens verksamhet stöder just dessa hållbarhetsmål. Staden stöder även andra viktiga organisationer inom tredje sektorn så som Klubbhuset Pelaren. Det är vår skyldighet att även stöda Röda Korsgården.

SARA KEMETTER (S)