DELA

Staden behöver ökad trivsel

Mariehamn behöver utvecklas och öka inflyttningen. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång är en ökad trivsel i staden. För att öka trivseln ser jag tre viktiga åtgärder som behöver vidtas.

Den första är att vi behöver stärka de områden och kvalitéer som vi redan har. Stadshuset med den tillhörande parkmiljön är en sådan plats, västra hamnen en annan.

Vi behöver göra dem mer besöksvänliga och stärka dem med fler trevliga vistelseytor och med mer kringliggande service. Det andra är att vi behöver få in mer konst och intressanta miljöer i stadsbilden. Vi har få sammanhållna ytor med intressant arkitektur och en ung historia i staden, vi behöver därför stärka den kulturella upplevselsen. Gratis kultur i stadsmiljön stärker också andra, avgiftsbelagda, platser så som Pommern och Ålands museum. Det tredje är att vi behöver vända våra svagheter till styrkor. Den lilla staden med brokig arkitektur behöver inte bara vara en svaghet, kanske Mariehamn ska erbjuda en digital stadsvandring genom en mängd olika byggnadsideal på under en timme? Vilka städer kan konkurera med det? Samma sak gäller östra utfarten, få mariehamnare gillar utfartens placering men ett trädäck över en del av utfarten kanske är stadens vattenhål om 10 år?

När nu centrum ska planeras vill jag se respekt för de miljöer som bär stora kulturella värden, djärvhet i områden som fungerar dåligt idag och ett ständigt fokus på stadens trivsel.

Ingrid Johansson (lib)

Ledamot i stadsutvecklingsnämnden