DELA

Staden ansvarar för äldreomsorgen

Som känt ansvarar staden/socialnämnden för äldreomsorgen i Mariehamn. För att utveckla äldreomsorgen planerades redan i början på 1970-talet ett servicehus, som i samarbete med Röda Korset Mariehamns avdelning kom att kallas Röda Korsgården. Tanken var från stadens fäders och mödrars sida att Röda Korsgården skulle bli ett hus för stadens pensionärer med många olika aktiviteter. Huset var redan vid den tiden unikt i sitts slag i Finland, dock med modell från Röda Korsgården i Norrtälje. Samtliga politiska fraktioner var positiva till projektet och huset uppfördes i samarbete med Ålands yrkesskola. Tongivande var initiativtagare var bland andra folkskollärare Otto Berg, med stöd av apotekare Fjalar Grönberg, borgmästare Nils Dahlman. äldre landskapssekreterare Jan-Erik Lindfors med flere.

Med hjälp av Röda Korsgården skulle staden komma lättare undan. Inga egna satsningar på fastigheter och personal. I gengäld skulle ett bidrag betalas till Mariehamns Rödakorsavdelning från socialnämndens budget. Bidraget utbetalades ända till 2009 då bidraget var 99209 euro för att år 2019 bli = 0 euro.

Staden representerades av sin socialdirektör i den direktion, som var ansvarig för verksamheten. Jag var, som ni äldre kanske minns, socialdirektör i Mariehamn vid den tiden och har under ca 40 års tid fungerat som direktionens ordförande eller viceordförande tills direktionen upphörde för 7-8 år sedan, då styrelsen för Mariehamns avdelning tog över ansvaret för gården.

Man kan med fog säga att staden kommit lätt undan. Röda Korsgården har fungerat som ett stadens servicehus för seniorer, med massor av livgivande verksamhet, ett centrum för stadens mer än 2500 pensionärer. I huset, som besöks av hundratals personer per dag, erbjuds vid sidan av matserveringen och den viktiga hemtransporten av mat, fot- och hårvård och andra aktiviteter som drivs av frivilliga. Här kan också nämnas vävning, bokcirkel, sömnad, bingo, kör, marknadsaktiviteter, Mariehamns pensionärsförenings aktiviteter och mycket mera. Röda Korsgården är en samlingspunkt för stadens seniorer, med en verksamhet som i hög grad motverkar isolering och ensamhet.

Stadens har sluppit bygga och ta ansvaret för en stor och kostnadskrävande fastighet och stor öppen äldre omsorg. Fastighetskostnaderna var enlig senaste bokslut ca 90.000 euro där största posten, drygt 40.000 utgjordes av reparationer och underhåll av den nästan 50 åriga fastigheten. Därtill kommer el, värme och försäkringar och naturligtvis verksamhetsledarens insatser, som övervakare av fastighet och verksamhet.

Jag anser för min dela att det vore rimligt, att staden åtminstone skulle erlägga ett bidrag som motsvarar driften av själva fastigheten, dvs.. en summa som i runda tal för tillfället utgör ca 90.000 euro. Om inte Röda Korsgårdens verksamhet fortgår, vilket minuset i bokslutet på sikt betyder, måste staden själv satsa på motsvarande lokaler och verksamhet, till ett antagligen betydligt dyrare pris. Verksamheten visar idag på ett stort underskott så nu är det nödvändigt att återinföra det bidrag, som staden under 40 års tid erlade för Röda Korsgårdens verksamhet, för att själv slippa satsa på motsvarande öppna äldreomsorg.

Vi seniorer behöver ett ställe som Röda Korsgården. Inför valet i höst har samtliga partier sagt att de vill utveckla äldreomsorgen. Den nya lagen om äldreomsorg (Äldrelagen) kräver också stora insatser, inte minst inom den öppna vården. Initiativ har också tagits i stadsfullmäktige att Mariehamn skulle höra till Nordens åldersvänliga städer. Nu är det dags att visa att man menar allvar.

Leif Jansson

Ordförande i Mariehamns Äldreråd