DELA

Stad i skuld

Mariehamn är djupt skuldsatt. Skulden per invånare är hela 8055 euro per invånare då man inkluderar de egna bolagens skulder. Skulderna måste ner. En räntehöjning vore förödande.

Underhållet av stadens infrastruktur; hamnen, gatorna, vatten- och avloppssystemen är starkt eftersatt. Samtidigt har infrastrukturnämndens moderata ordförande drivit en i det närmaste absurd sparlinje. Resultatet är en tickande kostnadsbomb!

Stadens förvaltning har genomgått ett stålbad och är nu betydligt slimmare än för några år sedan. Gränsen för nedskärningar är dock nådd. Annars riskerar vi rasera den goda service vi så här långt lyckats upprätthålla.

Att nu, som moderaterna, de obundna, centern och Ålands framtid föreslår sänka skatten vore katastrofalt. Vi socialdemokrater sätter människor först och motsätter oss skattesänkning i nuvarande ekonomiska läge. Socialdemokraterna värnar om välfärd, en fungerande infrastruktur, tända gatlyktor och minskande skuldbörda.

Karl-Johan Fogelström (S)