DELA

Stabil ekonomi är grunden för Mariehamn

Mariehamnsliberalerna inväntar stadsstyrelsens budgetbehandling när det gäller stadens budget för år 2012. Vi värnar om skolan och den sociala sektorn. Inom dessa områden skall våra gemensamma skattemedel användas i första hand.

De i Mariehamn som är osäkra och tvivlar på vad vi står för kan följa upp det vi tidigare gjort och försvarat. Samma grundsyn gäller även i denna valrörelse. En stabil ekonomi är grunden för att Mariehamn även i fortsättningen skall kunna garantera en god servicenivå och vara i toppen av trivselligan.
I början av denna valperiod tog vi ställning för en höjning av kommunalskatten för att kunna öka bortbetalningen av lån och för att delfinansiera ut- och ombyggnaden av Trobergshemmet.
Christian Nordas, gruppledare M-lib
stfm nr: 619