DELA

Stå upp för ett välkomnande Europa

I dag är solidariteten under attack. Tillsammans måste vi stå emot för ett öppet och välkomnande Europa. I och med ökade flyktingströmmar till följd av krig och misär vänder sig allt fler emot dem som flyr. På flera håll har lagstiftning som kriminaliserar solidaritetshandlingar introducerats. Att hjälpa en människa på flykt har blivit klassat som ett brott.

I Ungern är det nu olagligt för föreningar att arbeta med att hjälpa migranter och flyktingar. Landet kommer knappast att vara ensamt om detta. I Italien har inrikesminister Matteo Salvini stängt hamnarna för båtar ägda av humanitära organisationer.

Humanitära organisationer som räddar människor från att drunkna i Medelhavet får alltså inte längre göra sitt jobb. Också Frankrike har stiftat mer repressiva lagar. Bland annat har man halverat tiden man har på sig att överklaga en utvisning, så att den nu är 15 dagar, vilket många menar att är för kort tid för att få tag i en advokat som kan hjälpa en.

De populistiska premisserna bakom många handlingar som dessa ignorerar både mänskliga rättigheter och asylrätt. Människor sätter inte sina nära och kära i gummibåtar om det är bättre på land. Den som flyr har inget val, och därför måste vi stå upp för asylrätten.

I kölvattnet av detta har den europeiska rörelsen #WelcomingEurope uppstått. Rörelsen består av hundratals humanitära organisationer och föreningar som tillsammans arbetar för ett öppet Europa. Emmaus Europa, Emmaus Finland och Emmaus Åland har alla anslutit sig till rörelsen. I Finland leds kampanjen av den evangelisk-lutherska kyrkan, och bland andra We See You och Vapaa Liikkuvuus är med.

Vårt syfte är att:

1. Förbjuda kriminaliseringen av solidaritet i medlemsstaterna

2. Stödja europeiska medborgare som vill erbjuda säkerhet för människor som flyr från förföljelse

3. Säkerställa rättvisa för alla som fallit offer för utnyttjande och illabehandling.

Nu har kampanjen nått ut och fått ett 60-tal europaparlamentariker att be EU-kommissionen att ta fram riktlinjer för att undvika att medlemsländerna kriminaliserar humanitär hjälp. Vi har också fått det franska parlamentet att tänka över den nya lagstiftningen kring invandring och flyktingpolitik. Dessa är bra steg i rätt riktning, men vi får inte tro att det är tillräckligt. Vi måste fortsätta mobilisera och utmana den diskussion som nu växer fram.

Kanske tycker du att ett nätinitiativ som detta känns otillräckligt eller tandlöst? Du har fel. #WelcomingEurope är ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI) som är det tydligaste och mest bindande verktyget för direktdemokrati i Europa. Om initiativet samlar ihop en miljon signaturer spridda på minst sju medlemsstater så måste EU-parlamentet och kommissionen officiellt svara. Att utnyttja denna mekanism för den här frågan är en självklarhet.

Utöver detta är det bra att sprida budskapet om vad som händer i Europa – att medmänsklighet och solidaritet ifrågasätts. 1900-talet har visat oss med precis hur illa det kan gå när minoritetsgrupper blir utsedda till syndabockar.

Att acceptera premisserna för den diskussion som nu äger rum är oacceptabelt. Ingen människa är illegal. Ställda inför auktoritära och extremistiska yttringar är det viktigt att vi talar högt: det finns situationer där tystnad är medbrottslighet.

Du kan påverka med din namnteckning. Skriv på initiativet www.weareawelcomingeurope.eu eller hitta det genom @emmausaland på Facebook/Instagram.

EMMAUS ÅLAND

KRISTOFFER BERGLUND

HÖGSKOLEPRAKTIKANT