DELA

Stå på dig, Cita

Det verkar som om Cita Nylund trampat på väldigt ömma tår. Folkhögskolan höjs till skyarna av de ansvariga i toppen. Men ingen rök utan eld. För ett par år sedan gick min grannes barn i Folkis. Eleven kunde berätta om drogmissbruk, rökning och fullständig anarki. Endast en liten del av eleverna i dennes linje följde undervisningen och läraren och skolledningen hade ingen hand med situationen.
Trots att landskapets alla skolor proklamerats rökfria fanns på Folkis en rökruta mitt på gårdsplanen. Det finns all anledning att granska skolan. Skolledningen är precis densamma som för ett par år sedan. Stå på dig Cita i din kamp mot slapphäntheten gentemot drogerna!
”Misstänksam”