DELA

Spricka i regeringsblocket

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

Nu har tydligen sprickan blivit så djup och så bred att man inte längre förmår hålla sig till givna regler, utan via insändare öppet kritiserar varandras åsikter. Naturligtvis kan det också bero på okunnighet från debattörernas sida. Vissa partiers (och lagtingsledamöters) ovana vid att helt plötsligt vara en del av en regeringskoalition kan göra det svårt att förstå att inom regeringen bör man hålla ihop, eventuella debatter bör ske i lagtingets plenisal, och inte i tidningarna.

Hur som helst, den senaste debatten om huruvida vi är mångkulturella eller inte på Åland ger en fingervisning om att det finns ett missnöje inom regeringen. Man har svårt att överbrygga de motsättningar som de facto finns mellan vissa av partierna. Ska regeringsarbetet fungera optimalt måste regeringspartierna finna en väg att respektera varandras olika åsikter och tänkesätt, och i stället fokusera och söka lösningar på de stora ekonomiska och strukturella problem som Åland står inför framöver.

Coronapandemin och de negativa ekonomiska verkningar den har haft för det åländska samhället har skapat en stor oro och otrygghet inför framtiden bland befolkningen. Då är det viktigt att invånarna kan känna sig trygga i att landskapsregeringen har kontroll över situationen.

Det kan ske endast genom att regeringspartierna visar en enad front utåt, och i ord och handling visar att man är mogen att delta i det regeringssamarbete man har accepterat.

RUNA LISA JANSSON