DELA

Språkundervisningen i de åländska skolorna

Jag har på sistone försökt följa lokaltidningarnas innehåll vad gäller det nära stundande valet. Valteman har varit många, och åsikter i saker och ting ännu fler.

Med intresse har jag och säkert många andra med mig följt i media om någon kandidat har språkundervisningen som valtema. Ett oerhört viktigt ämne att diskutera och utveckla. Hittills har jag sett endast en kandidat ta upp saken (G. Larpes). Flera efterlyses! Vi är hundratals föräldrar och andra ålänningar som skulle få en hel del röster ihop till lagtingskandidater, som lovar att föra språkundervisningsfrågan framåt och medverka i förverkligandet av densamma.

I början av 2013 (?) skrev Nina Fellman i en ledare i NÅ om finskaundervisningens situation i landskapets skolor. Hon beskrev, vill jag minnas, den som ”katastrofal”. Inget hemskt bra vitsord för undervisningens nivå i ämnet. Och visst, undervisningen i detta ”andra språk” börjar alldeles för sent (i klass 5), och är då enbart riktad till svenskspråkiga barn i nybörjarnivå i finskan. Barnen lär sig grammatik, men tillräckligt med övningar att tala språket lyser i sin frånvaro – enligt många ålänningar som jag har talat med, och som jag läst om.

Mycket mera praktiska talövningar behövs, för att språket (och den erhållna undervisningen) skulle komma till riktig nytta och användning. Även lärarna är ofta obehöriga att ge en fullgod undervisning.

Men barn som är tvåspråkiga då? Eller närmare sagt – som borde få vara det? Ingen undervisning som motsvarar deras kunskapsnivå (exempelvis i finskan) är ordnad i skolorna! Hur är det möjligt att situationen är fortfarande i oktober 2015 sådan som den är?

Dessa barn är utan tvivel värda en betydligt mera kvalificerad undervisning, för att denna värdefulla språkresurs skulle komma till full nytta – Finland inklusive Åland behöver språkkunnigt folk!

Visa K-