DELA

Språkskyddet är viktigt

Med anledning av liberalernas utspel inför valet och de kommentarer vår Tony Salminen gett vill vi för moderaternas del ge följande kommentarer om de språkskyddsmekanismer som Åland fick i Genève 1921 och som senare kompletterats med nationell näringsskydds- och jordförvärvslagstiftning.
Regeringen Viveca Eriksson tillsatte för snart 4 år sedan en parlamentariskt sammansatt utredning i dessa frågor. Kommittén lämnade sitt betänkande till LR redan för 3 år sedan. I grundprinciperna för språkskyddet (hembygdsrätten, valbarheten och rösträtten, jordförvärvsreglerna och näringsrättsinstrumentet) var kommittén överens om flera behov av förändringar, främst genom lagstiftning. Vi moderater är missnöjda med att regeringen inte levererat sådan lagstiftning under de gångna tre åren.

Liksom gällande frågan om självstyrelsens utveckling (ramlagsförslaget) så tycker vi att parlamentariska överenskommelser i för självstyrelsen grundläggande frågor skall respekteras. Det blir inte framgångsrikt att ett regeringsparti gör avsteg från den principen genom att efter att det gemensamma resultatet är klart lägga fram egna annorlunda förslag.
Gällande näringsrätten finns det skäl till modernisering. De bör grunda sig på den parlamentariska kommitténs förslag. Att generellt ta bort kravet på hembygdsrättsinnehavare i bolagens styrelser är således att gå för långt. Men för exporterande företag finns orsak till förenklingar – knappast för enbart lokalt verksamma företag.

Moderaternas partilinje är således att förändringar i linje med den gjorda överenskommelsen är brådskande. Vi ser dock inte att hittills debatterade ändringsförslag skulle vara grundskott mot språkskyddet och självstyrelsen.
Johan Ehn,
Partiordförande (M)
Roger Jansson,
Lt-gruppordförande (M)