DELA

Språkpraktik banar väg till jobb

Vi som jobbar med Medis kurser i Svenska för inflyttade vill tacka alla de arbetsplatser som tagit emot våra studerande på deras praktik under det här läsåret.
De 40 elever som i år studerar svenska på våra fortsättningskurser har nu i februari gjort en veckas språkpraktik. Praktiken har ordnats av lärarna på Medis.
Elevernas utbildning, arbetserfarenhet och önskemål matchas med de företag, organisationer och myndigheter som finns på den åländska arbetsmarknaden. Utöver ovannämnda elever studerar nio personer på kursen Integration.ax med en mer omfattande praktik.

Det är otroligt viktigt för en inflyttad studerande att få praktisera på en arbetsplats. Man får en inblick i hur det är att jobba på Åland, man knyter kontakter, och man gör framsteg i svenska språket. Det är viktigt att få använda språket i praktiken och inom ett yrkesområde som man är förtrogen med.
Under åren har det förekommit en mängd fall där praktikveckan har lett till ett sommarjobb eller till och med ett fast jobb. Vi har också sett många exempel på att studerande har återvänt till klassen från praktikveckan med höjd självkänsla och ny inspiration.
Många arbetsgivare inom olika branscher som sjukvård, barn- och äldreomsorg, skola, hotell, restaurang, transport, massmedia, handel, bygg och produktion har tagit emot våra elever. En arbetsplats som tar emot en studerande gör en viktig insats för integrationen. Arbete är ju det bästa sättet att komma in i ett nytt samhälle.
Vi hoppas samtidigt att arbetsgivarna också kan få ut något av praktiken och att våra studerande kan tillföra erfarenheter och kunskaper från sina hemländer till arbetsplatsen och det åländska samhället.
Vi tackar på skolans och våra studerandes vägnar!
Susanne Karlsson, Gabriella Nordlund och Elisabet Österberg, sfi-lärare
Ann Westerlund, ansvarig för Medis sfi-kurser
Tina Sjövall och Agneta Sundström, Integration.ax