DELA

Språkfrågan gav framgången i EU-valet

Den åländska framgången i Europaparlamentsvalet 2009 i Finland handlade om vår tydlighet gällande svenska språket och vårt engagemang för frågor som är viktiga för kustområdena som tex fiske, sjöfågeljakt och Östersjöns miljö. Frågor som i det allt mer centraliserade Finland inte nått fram till och inte väckt intresse i Helsingfors. En egen parlamentsplats är en demokratisk rätt för Åland och skulle vara en svenskspråkig garant för Finland.
I språkfrågan agerar centern konsekvent och tydligt. Det räcker inte att värna om det svenska språket på Åland. Behovet av ett kunskapslyft om språkfrågan i Finland är enormt. Finland måste aktivt ta ställning för att det är ett tvåspråkigt land och se till att leva upp till det. Svenskan skall inte likställas med andra politikområden och ges resurser ifall det finns utrymme. Det här lyfter centern vid varje kontakt med företrädare för den finländska regeringen eller riksdagen. En ytterligare uppryckning behövs. Oavsett vad som diskuteras behöver språkfrågan finnas med på ett hörn. Det är en förutsättning för att Åland skall kunna fungera genom Finland i EU-gemenskapen
För att Finland skall utvecklas i sin tvåspråkighet behövs också ett mer grundläggande arbete. Googlar du på ett svenskt ord på nätet i dag så ges förklaringen till ordet i relation till hur det är i Sverige. Det är sällan man råkar på svenskspråkiga förklaringar till något finländskt. Internet och TV är oerhört viktiga instrument för språkets utveckling och överlevnad.
Britt Lundberg (c)
vicelantråd