DELA

Språkförbistring

Tack Mikael Sjövall! Äntligen kan man få läsa något som stämmer om landskapet Åland.
Att bo och jobba på Fredens Öar och vara finskspråkig är problematiskt. Det är inte bara polischefen Ristola som råkar illa ut. Det kan förstöra ens hela yrkeskarriär om man pratar sitt modersmål på Åland, Finland. Det låter galet, men så är det! Jobbar man till exempel på Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är det stadgat att personalen inte får prata finska sinsemellan, däremot går det utmärkt att prata mandarin, tyska, swahili, engelska eller vilket annat språk man kan- men inte finska med sina kolleger. Dessa språk pratas faktiskt på ÅHS, men det är bara de som pratar finska som blir trakasserade.

Varför är det farligt att prata svenska i Åbo och varför är det farligt att prata finska på Åland? Vi är medborgare i samma land och det landet råkar vara tvåspråkigt. Det tycks vara väldigt svårt för Finlands befolkning, inklusive Åland att hantera detta faktum? Det finns länder som har många fler officiella språk än Finland. Vi är inte ett utvecklingsland, vi är rika i jämförelse med många andra länder i världen där många språk är godtagbara.
Vi saknar inte heller utbildning, vårt land hör till de länder i världen som stått sig bäst i PISA undersökningarna, under flera år. Numera börjar det visserligen svacka litet på den fronten, men det är antagligen något fel med undersökningen. Nog tycker man att ett land med en högt utbildad, modern och teknologiskt kompetent befolkning, som dessutom reser allt mer globalt skulle kunna klara av att hantera de två inhemska språken, plus ett eller flera av världs språken. Men detta varken kan eller vill man hantera. Man isolerar sej i stället, gömmer huvudet i sanden som strutsen och hoppas att ingen skall se vad som pågår.

Att Åland sedan ger sej ut för att vara ett exempel för den övriga världen i frågan om hur en språkminoritet behandlas, är ju rent löjeväckande. Hur behandlar man på Åland sin finska språk minoritet? Man försöker på alla sätt förhindra de finska inflyttarna att prata sitt modersmål eller lära sina barn sitt hemspråk. Man visar på alla sätt att de finskspråkiga inte är välkomna på Åland. Att år efter år bli utfryst av grannar, arbetskamrater och den lilla allmänheten lämnar sina spår i psyket. Många flyttar till Sverige, där de får service på finska och inte känner sej utfrysta, tillbaka till fastlandet eller tar det större steget ut i den globala världen.

Åland är som ett litet ö-landskap både obetydligt och irrelevant på världskartan, men tror sej vara någonting helt annat. Man åker runt internationellt och föreläser om “Ålands-exemplet” som vore det något att vara stolt över, någonting som andra länder och minoritetsfolk kunde lära sej något av. Det är både genant och vilseledande. Ålandsexemplet är i högsta ett exempel på språk diskriminering och detta stoltserar man alltså med ute i världen!

Att detta inte alls erkänns av försvarsminister Carl Haglund, som tar avstånd ifrån Mikael Sjövalls debatt inlägg i HBL, visar på en total okunskap om hur verkligheten på Fredens Öar faktiskt förhåller sej för den finskspråkiga minoriteten. Det är ytterst paradoxalt att en enkel, dödlig tant, som jag får dagliga exempel om den språk diskriminering och de trakasserier den finsktalande befolkningen på Åland upplever, medan Finlands försvarsminister, som säger sej ha daglig kontakt med Åland, ingenting vet om saken. Man undrar ju vem det är som informerar honom. Syftet med den informationen är antagligen att upprätthålla status quo och vem vinner på det?? De som har makten på Åland-vem annars.
Tanten på berget som varken
har finska eller svenska som
hemspråk, men nog pratar båda
inhemska språken och några till´