DELA

Språk och arbete, grundpelare i integrationen

Samtidigt som ett nytt integrationsprogram antas av landskapsregeringen kommer paradoxalt nyheten om att på grund av rigida gruppindelningar riskerar hälften av de som studerar svenska för inflyttade på Medis bli utan plats i sista kursen. De är intresserade av att skriva den allmänna språkexamen på mellannivå för att kunna studera vidare på högskolan eller för att få arbeten som motsvarar deras examina och som motsvara språkkravet för att bli finsk medborgare.

De studerande har kommit i kläm mellan två system och landskapsregeringen konstaterar i sitt nya program att så många som möjligt ska erbjudas möjlighet att så fort som möjligt lära sig svenska.

Vi uppmanar landskapsregeringen att leva upp till sitt program och prioritera undervisning i svenska, allt annat är kortsiktigt och dumsnålt.
Liberala lagtingsgruppen
Katrin Sjögren
Tony Asumaa
Viveka Eriksson
Gunnar Jansson
Mats Perämaa
Torsten Sundblom