DELA

Sportslighet måste genomsyra idrotten

Häromveckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal. Detta föranledde att domaren som egentligen skulle ha dömt ytterligare två matcher valde att lämna hallen. Det som komplicerar saken ytterligare är att vederbörande ledare dessutom har ett uppdrag inom domar- och disciplinkommittén. Den kommitté som ska hantera ärenden som dessa.

Undertecknad har själv bakgrund som fotbollsdomare i närmare tio år både på Åland och på fastlandet i olika nivåer. Det är därför lätt att visa sympati och förståelse för vad denna juniordomare blev utsatt för.

Ibland förekom det incidenter där man var tvungen att konstatera att uppförandet från ledare, tränare och även föräldrar emellan åt var anmärkningsvärt. Risken är att man framförallt inför barn och unga visar att man kan uppföra sig hursomhelst och underminerar domarens auktoritet på planen. Naturligtvis gör också domare dåliga matcher och ska kunna bli kritiserad på konstruktiva grunder när så är fallet.

Det som dock är viktigt i sammanhanget är att man i stundens hetta måste visa förmåga att behålla lugnet och inte låta det utbrista i oresonliga utspel.

Att vara domare för olika idrotter är ofta ett otacksamt jobb. Man är ständigt under press och förväntas inom loppet av en sekund se, utvärdera och sedan fatta ett beslut utifrån en händelse som ägt rum på planen. De som inte testat på det kan knappast förstå den svåra balansgång som man försöker hålla under hela matchen.

Tyvärr visar händelsen häromveckan att arbete återstår med att främja sportslighet inom idrottsrörelsen. Samtidigt ska inte en skugga kastas över samtliga tränare, ledare och föräldrar.

De flesta menar väl och kan skilja på vad som händer under matchen och när matchen är över. Och även domare har skäl att kontinuerligt rannsaka sig själva. Därför måste samtliga som på ett eller annat sätt engagerar sig inom idrottsrörelsen dra åt samma håll. Särskilt eftersom det är en viktig samhällsgren.

Det förtjänar alla våra domare och idrottsutövare.

JESPER CARLSSON