DELA

Sport, idrott, miljö och turism

Ungdomar som inte är intresserade av sport och idrott borde uppmuntras till friluftsaktiviteter mer än vad som görs i dag. Det skulle vara ändamålsenligt att bygga ut olika vandringsleder med funktionella rastplatser och varför inte med grillmöjligheter och toaletter. Friluftsliv kombinerat med andra lämpliga skolämnen för alla skolelever skulle med fördel kunna föras in på skolschemat. Detta skulle främja den allmänna folkhälsan på sikt. Detta skulle även skapa ett miljötänk hos våra unga, för vi bör aktivt arbeta för miljön.

Ytterligare en stor vinst skulle uppnås om arbetslösa unga skulle anställas för förverkligandet och underhållet av vandringslederna. Turistnäringen skulle kunna dra en enorm nytta av detta. En sådan satsning skulle naturligtvis kräva samarbete mellan kommuner, landskapet, privata markägare och naturligtvis våra politiker.

Pertti Artell (Ob)