DELA

”Spindeln” HandiCampen gör nytta!

Med anledning av Harriet Tuominens ledare i Nya Åland torsdagen den 16 september, önskar undertecknade klargöra några saker gällande Ålands handikappförbunds och HandiCampens roll och uppgifter.

En ”spindel i nätet” behövs för att personer med funktionsnedsättning skall hitta till rätt instans och få det stöd och de bidrag man har rätt till. Föreningarnas arbetsområden varierar, men HandiCampen, bestående av handikappförbundets och föreningarnas anställda, erbjuder stöd, information och rådgivning. Handikappförbundet erbjuder även konkret hjälp med exempelvis att skriva ansökningar och fylla i blanketter. Servicen riktar sig både till personer med funktionsnedsättning och till deras anhöriga. Vi exkluderar ingen grupp eller diagnos, utan erbjuder alla hjälp. HandiCampen har en ”koordinerande” roll i och med att vi bevakar och informerar, och tillsammans har kunskap, om det mesta som berör personer med funktionsnedsättning. Är det något som vi inte kan svara på, så tar vi reda på det.

Harriet Tuominen undrar i sin ledare om HandiCampens personal inte klarar av eller har tid att informera personer med funktionsnedsättning om vilka stödformer som finns. Som svar på frågan, och som ett klargörande till allmänheten, vill vi lyfta fram att vi tillsammans besitter en bred kunskap på handikappområdet. Vi har tillsammans lång erfarenhet, vi deltar i aktuell fortbildning, vi samarbetar för att kunna ge bästa tänkbara hjälp och vi vet att vi är ett stöd och en resurs för många människor. Ingen som vänder sig till HandiCampen blir utan service p.g.a. tidsbrist, utan vi tar emot alla.

Förutom en bred kunskap inom social- och hälsovårdsområdet, följer handikappförbundet med lagstiftning och informerar om lagar, rättsfall och dylikt. Detta är alltså något som vi arbetar med dagligen och det är ingen ny service från förbundets sida, utan har funnits länge. Vi samarbetar även med verksamheten Juridiskt Ombud i Svenskfinland, dit privatpersoner kan vända sig avgiftsfritt för råd och information i juridiska ärenden.

Till handikappförbundet hör, via medlemsföreningarna, idag totalt ca 11 % av Ålands befolkning. Vi hjälper, förutom handikappförbundets tolv medlemsföreningar, även övriga personer som är i behov av stöd och hjälp. En ”lågtröskelrådgivning” är HandiCampen således redan idag, dock begränsat till handikappområdet. Vi välkomnar alla, både föreningsmedlemmar och övriga, till vårt gemensamma kansli på Skarpansvägen 30.

Harriet Tuominen nämner Ålands Invaliders utredning och önskemål om en handikappkoordinator. Vi ser en eventuell ”koordinator” som ett komplement till den service som vi erbjuder.
Susanne Vinberg,
verksamhetsledare Ålands handikappförbund r.f.
Helka Andersson,
verksamhetsledare Ålands Cancerförening rf
Kerstin Andersson,
reumarådgivare Ålands Reumaförening r.f.
Annette Bergbo,
verksamhetsledare Föreningen Vårt hjärta r.f.
Susan Enberg,
verksamhetsledare De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Erika Jansson,
organisationssekreterare Ålands synskadade r.f.
Charlotte Mäkelä,
organisationssekreterare Ålands hörselförening r.f.
Regina Österlund,
demensrådgivare Demensföreningen på Åland r.f.