DELA

Spiken i kistan för City?

En ny konsultrapport samt City Mariehamn slår fast att stadens centrum med Torggatan i fokus ”måste utvecklas”. Utveckling är fler trafikhinder och ännu färre parkeringsplatser. Lägg ned City-organisationen, säger jag! De har totalt missuppfattat sitt uppdrag!

Den pågående ombyggnaden av Ålandsvägen är efterlängtad, och det blir säkert jättebra, men sedan räcker det. Ytterligare trafiksaneringar i de få kvarter som återstår kommer bara skrämma bort de sista kunderna från Mariehamn.

Jag uppmanar Alexandra, och ”konsulterna” att fara ut till Maxinge i Jomala en fredag eftermiddag. Där går era kunder – torra året runt under tak. Det är svårt att få P-plats före en långhelg. Medan Torggatan ekar tomt och ödsligt.

Börja fundera ordentligt på hur ni ska återfå de kunderna och rör inte Torggatan. Kom med nya fräscha ideer, men sluta peta sönder miljön. Försök istället rädda det lilla och de få, som finns kvar!

Mats Granesäter

Svar:

City Mariehamn (CM) har inget eget intresse när det gäller centrumfrågor utan företräder sina medlemmar. Organisationen bygger på trepartssamarbete mellan verksamhetsidkare, fastighetsägare och Mariehamns stad. Styrgruppen, vars beslut undertecknad arbetar med att verkställa, är tillsatt av och för CMs medlemmarna.

De anslutna verksamhetsidkarna och fastighetsägarna i stan utgör således stommen i hela CM. Hur vi jobbar och vad vi jobbar med bestäms av medlemmarna – indirekt via valet av styrgruppsmedlemmar, men också förstås helt konkret via direktkontakt med organisationen.

Först bör klargöras att den rapport som Mariehamns stad låtit ta fram av konsulterna från Trivector inte på något sätt har samband med City Mariehamns verksamhet. Konsulternas rapport är underlag till framtagandet av delgeneralplan och City Mariehamn har inte varit inkopplat i rapportprocessen.

Förslaget om en s.k. ”långsam gata” på södra delen av Torggatan härstammar från våra medlemmars önskan om att ”något ska hända” också på detta gatuavsnitt. Det som därför föreslagits och som nu är upp för diskussion är att vi på detta gatuavsnitt ska skapa mötes- och sittplatser för att göra gatuavsnittet trivsamt för besökare.

För att kunna göra detta behövs utrymme och därmed föreslås att fem av sex parkeringsplatser (en plats föreslås alltså bli kvar) på det berörda avsnittet skulle stängas och istället utnyttjas för förstoring av uteserveringar, varuexponering, sittplatser, planteringar och dylikt under en begränsad tid (slutet av juni till medlet av augusti).

Förslaget skulle i övrigt inte påverka varken stadens trafikflöde eller övriga parkeringsplatser. Längsmed Norragatan (från SportCenter till Torggatan), södra delen av Torggatan och invid torget finns totalt 68 parkeringsplatser i dagsläget. Förslaget som nu är framlagt skulle göra så att det totala antalet parkeringsplatser skulle bli 63.

I stället skulle vi på dessa platser skapa någonstans för centrumbesökare att sitta, mötas och umgås. Något som efterfrågats i både våra och Mariehamns stads undersökningar. Våra besöksräknare visar också att vi på norra delen av Torggatan (Zeipels, Magazin, Cityhuset) under den aktuella tidsperioden i fjol hade nästan 40 procent flera besöksnoteringar än på det ifrågavarande avsnittet på södra delen. På den norra delen har trivselinsatser gjorts, här finns ingen biltrafik samt många sittplatser.

Även om några negativa röster har höjts mot förslaget ska vi komma ihåg att det också finns många verksamhetsidkare som vill ha en förändring på södra delen av Torggatan och som ställer sig positivt till det presenterade utkastet. Förslaget är också utarbetat med de trender och förändringar handeln och stadscentra står inför i åtanke.

Svensk Handel framhåller t.ex. att stadsrummet ska vara en mötesplats som uppmuntrar och möjliggör möten människor emellan samt att besökaren i (en närstående) framtid vill, och förväntar sig, att det ska finnas ett utbud av saker att göra ute i stan. Vi har ingen orsak att tro att detta inte skulle gälla också på Åland.

City Mariehamn, och många med oss, arbetar för ett attraktivt, levande och lönsamt centrum. Om vi gör rätt saker, när vi ska göra våra insatser, var och med hjälp av vem kommer alltid att vara en diskussionsfråga och det är nog svårt att få alla att enas kring en färdriktning.

Vår målsättning är hur som helst att allt det vi gör ska ha positiv effekt på centrum och centrumhandel – det är, och kommer alltid att vara, vårt utgångsläge.

Just nu pågår byggnation i centrum vilket tyvärr påverkar handeln stort. Vi har ändå nya verksamheter som etablerar sig och gamla som renoverar och bygger nytt, det efterfrågas lokaler och i jämförelse med förra våren har vår besöksstatistik gått upp.

Allt är inte rosenrött, det går upp och ner, men domedagsprofetior om ”spikar i kistor” vill jag inte kännas vid. Vi ska jobba vidare med positiv anda och fortsätta komma med idéer för att tillsammans utveckla vårt centrum och göra Mariehamn till hela Ålands mötesplats.

Alexandra Walk-Liljeroos

Centrumledare, City Mariehamn