DELA

Spelglädje för Ålands kyrka

I torsdagens Nya Åland har tyvärr beskrivningen av ett eventuellt nytt åländskt prosteri blivit fel i grunden.
Det är att beklaga att en konstruktiv och öppen diskussion nu grumlas till ordentligt av grundläggande faktafel. Hur skall man kunna föra en diskussion som för framåt och som öppnar upp mot inspirerande nya vyer om själva spelreglerna skrivs om under pågående spel?
Jag beklagar att inte enkla och grundläggande fakta får stå som de presenterats. Med risk för att om man säger samma felaktighet flera gånger så blir det sanning vill jag ända citera Nyan ”Ålands prosteri, enligt kyrkostyrelsens modell, skulle betyda att prosteriet blir en enda församling. Kontraktsprosten skulle bli chef för alla i prosteriet.”
”Antagligen skulle församlingarna som nu är självständiga bli kapellförsamlingar med ett kapellråd, säger Jan-Erik Karlström.”
Det är fel. Så presenterades inte förslag i Finström.
Så här ser det ut:


Bild 1:
Församlingarna skulle bevaras som självständiga enheter under ledning av en kyrkoherde och kyrkoråd.
Inte heller den nya kontraktprosten är en motsvarighet till den kontraktspostuppgift som vi har idag. Idag väljs kontraktsprosten av prosteriets präster och har som uppgift att leda en prosteriförening utan större juridiska befogenheter.
Den nya kontraktsprosten är en prästtjänst som sökes och som kan, enligt biskopen, mycket väl få Valdemar Nymans titel Landsprost.


Bild 2:
Jag hoppas att vi inte tappar bort den största utmaningen för Ålands kyrka som är dess PROFIL, dess mening och innehåll.
Spelglädje uppstår av samspel, lek och skicklighet. Inte av regelverk. Ålands kyrka behöver lek, professionalitet och laganda. På så sätt möter vi framtiden ”lovsjungande” som man säger.
På Facebooksidan Ålands kyrka finns de skisser som presenterades i Finström utlagda. Det är bara att ta del av.

Kent Danielsson