DELA

Spelen åker skolbuss

En reflektion apropå Bladhs ledare i Nya Åland 27.1 ”Bristande föräldraansvar största boven i speldramat”:
Dataspelen kom bokstavligen med skolbussen senaste höst. Tror oss veta vad som finns i barnets iPod, men på skolbussen finns många andra och äldre barn, mer avancerade apparater och spel med åldersgräns.

Vad och hur det spelas i hemmen varierar, men sker på föräldrarnas ansvar. När spelen tas med på skolresan, som sker utan närvarande vuxna och upptar 2 timmar av barnens dag, känns det otryggt.
Skolledningen har valt att inte svara på våra frågor om spelen och apparaterna som är otillåtna i skolan verkligen lämpar sig för skolresan, på vems ansvar det sker och om vi som föräldrar kan/borde göra något, tillsammans. Frågorna har vi nu sänt till föreningen Hem och Skola.
Enligt kommunstyrelsen i Hammarland är viktigast ”skolskjutsar till ett acceptabelt pris”. Låt inte vuxenansvaret omfatta endast ekonomiska värderingar.
Ann-Charlotte Funck
Hammarland