DELA

Specialistsjukhus på Åland?

Med Tehy-strejken i färskt minne, och med de erfarenheter angående arbetsbelastning och –dimensionering den gav ÅHS-ledning, kanske det är dags att se över hela ÅHS struktur. I dag har vi ett sjukhus som till vissa delar är dimensionerat för ett upptagningsområde om ca 100.000 personer, har det sagts mig. Om den siffran stämmer, så tyder det på att betydande nedskärningar kan göras utan att vården blir lidande, vi är dock bara 30.000 invånare på Åland. Om siffran är felaktig, så skulle det vara intressant att veta för hur stor population som sjukhuset är dimensionerat för.

Vi vet att det är svårt att engagera specialistpersonal (speciellt läkare) till fasta tjänster inom ÅHS. I stället får sjukhuset förlita sig på dyrbara kortsiktiga lösningar i form av vikariat och korttidsförordnande, därför att få, eller ingen söker de lediganslagna tjänsterna . Som vi sett av informationen i media, är detta synnerligen dyrbart i längden. Det finns ingen lösning i sikte, utan problemet kvarstår år efter år.

Samtidigt, eller kanske därför, har vi heller inte idag resurser att klara av svårare sjukdomsfall inom ÅHS, utan tvingas sända dessa patienter främst till universitetssjukhusen i Åbo och Uppsala, med vilka ÅHS har samarbetsavtal. Detta är varken en billig eller optimal lösning, men nöden har ingen lag.

Därför ställer jag mig frågan om vi överhuvudtaget borde ha specialiserad sjukvård på Åland? Kanske vi borde nöja oss med någon form av bäddavdelningsstatus och allmänpraktiserande läkare vid sjukhuset, och i stället skulle de patienter som bedöms behöva specialistvård remitteras till universitetssjukhusen på annan ort? Frågan är värd en utredning om de praktiska konsekvenserna, och om kostnaderna för en sådan nyordning. Samt framförallt för vilka patientgrupper detta skulle vara en bra lösning.

Det har sagts mig att landskapsstyrelsen för ett antal år sedan gjort en sådan utredning, och att kostnaderna för specialistvård utom Åland skulle bli dyrare, än nuvarande system. Jag anser ändå att det finns skäl till att göra en förnyad utredning, med tanke på de stora kostnadsökningarna inom landskapets budget som ÅHS svarar för årligen.
Runa Lisa Jansson