DELA

Sparturlista utan täckning

De flesta någorlunda insatta i skärgårdstrafiken finner den nya så kallade sparturlistan fullkomligt horribel, såväl när det gäller logistikbiten som krasst ekonomiskt. Frustrerande för alla beroende av en vettig trafik för att få sina liv, företag och vardag att gå ihop. Det skulle gå att spara mycket i skärgårdstrafiken, men dessa förslag har negligerats från regeringshåll framom en nedmontering av densamma.

De negativa konsekvenserna med sparturlistan har i flera olika insändare belysts men lämnats okommenterade av såväl ansvarig minister som lejd konsult. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet med min frågeställning nedan.
Den tvärgående linjen har alltid varit ett rött skynke för trafikministern, förutom när hon för ett par år sedan gav order om extra sommartrafik till Lappo med tvärgående färjan . Förmodligen den dyraste trafiklösning som den åländska skärgårdstrafiken varit med om, före sparturlistan vill säga…

Strukturella förändringar brukar i demokratier genomsyras av konsekvensanalyser samt ekonomiska fakta. Inget av detta har gjorts, trots att strukturministern lovade att så skulle ske innan ett beslut om ”sparturlistan” togs. Berodde detta på att tjänstemän inte fick gå ut med det ekonomiska underlaget eller på att ett sådant värt namnet inte ens existerar? Eller kanske för att beslutet om indragningen av tvärgående linjen Långnäs-Kumlinge togs via ministerstyre?
Precis som Benny Petterson skrev i sin insändare i Ålandstidningen den den 8 januari, tvärgåendes nya turlista är ett sätt att ta kål på linjen totalt inom loppet av ett år. Är faktiskt den åländska politiken så rutten? Hur kan övriga regeringspartier skriva under på detta? Eller är värmen på ministerstolarna så skön att man väljer att blunda?

Jag och många med mig kräver nu att få se se den kalkyl som ligger till grund för att två stora färjor på norra linjen är förmånligare än att ha tvärgående kvar. Tvärgående som är ett skolexempel på hur billigt det går att bedriva trafik i skärgården med en väldigt hög beläggning.

Ser fram emot kalkylen i form av ett insändarsvar i denna tidning.
”Skattebetalaren”