DELA

Sparkravet på bildningsnämnden är oskäligt stort

Efter flera år av viktiga investeringar behöver vår fina stad spara. Därför antog förra fullmäktige i november 2011 en åtgärdsplan i samband med behandlingen av budgeten för 2012 och ekonomiplanen för 2013-2014. För 2013 ingick bl a 2,3 miljoner euro under rubriken ”Projekt och effektivering” (försäljningar/realisationsvinster, omstruktureringar, inbesparingar, …).
Budgeten för 2012 står fast medan budgetberedningen för 2013 bereds som bäst.

Enligt budgetramarna för 2013, som en oenig stadsstyrelse har fastställt för de olika förvaltningarna skall t ex bildningsnämnden, spara 746 000 euro (ca 5 %), en summa som kommer att märkas i servicenivån och som Mariehamnsliberalerna tycker är oskäligt stor.
De beräknade skatteinkomsterna för kommande år är förstås uppskattningar, som i värsta fall kan bli lägre och i bästa fall högre bland beroende på den viktiga samfundsskatten, vilken med tanke på de ekonomiskt oroliga tiderna vi nu upplever troligtvis sjunker. Försiktighetsprincipen bör därför råda.

Beslut skall så långt som möjligt bygga på fakta och nya positiva fakta har framkommit sedan hösten 2011, nämligen:
Tack vare en exceptionellt hög samfundsskatt blev överskottet i bokslutet för 2011 2,2 miljoner euro högre än budgeterat. Det betyder att stadens ekonomi nu är 2,2 miljoner bättre än då åtgärdsplanen antogs för ca ett halvt år sedan. Dessa 2,2 milj euro är redan inkasserade och därmed säkra ”pängar” och de bör komma mariehamnarna/skattebetalarna till godo. Det är mariehamnarnas pengar, som vi politiker är valda att fördela på för medborgarna bästa möjliga sätt.

specificeringen av budgetramarna för 2013 behandlades i stadsstyrelsen den 16.5 föreslog Mariehamnsliberalerna att 346 000 euro av dessa 2,2 milj euro kunde användas för att minska bildningsnämndens sparkrav till 400 000 euro, en summa som enligt de uppgifter vi har fått från förvaltningen verkar någorlunda rimlig.
Tyvärr fick vi inget stöd för förslaget. Beredningen av budgeten fortsätter och vi hoppas på optimala lösningar i samarbete med våra kolleger från de övriga partierna – också beträffande sparkraven för de övriga förvaltningarna.
Framåt Mariehamn – tillsammans!
Mariehamnsliberalernas stadsstyrelseledamöter och fullmäktigegrupp