DELA

Sparkrav inget att skratta över

Sin vana trogen tycks den annars erkänt skickliga skribenten Nina Fellman fortsätta förlora all verklighetsförankring så fort det handlar om att kommentera min enkla person. Försöket att få bort mig som ordförande för Åländsk Center misslyckades ju kapitalt för ett drygt halvår sedan, trots en massiv insats från tidningens sida.
Ledaren 5 juni följer alltså tyvärr samma mönster som till exempel i samband med klappjakten på min person hösten 2011: osakligt, osant och än en gång skapas en höna av en fjäder.

För det första agerade jag i samband med Centerns pressmeddelande i fredags uttryckligen på uppdrag av lagtingsgruppen. Gruppens önskan var att förklara innehållet i det betänkande som låg till grund för lagtingets beslut, dvs. att nu startar lagberedningen och den fortsatta planeringen av hur bland annat det nya systemet med lantbruksavbytarna ska utformas.
För det andra så undrar jag var det finns en ”stor groda” som hoppar ur munnen på mig via nämnda pressmeddelande? Vid måndagens gruppmöte 4 juni konstaterades åter att innehållet var helt OK och odramatiskt.

För det tredje är undertecknad ytterst nöjd med de poster som tilldelats mig, bland annat. som medlem av självstyrelsepolitiska nämnden, lag- och kulturutskottet och nu senast viceordförandeskapet i den nya parlamentariska kommitté som ska jobba med nästa generation självstyrelselag. Dessutom ger partiordförandeskapet förstås en automatisk synlighet och därmed en plattform att agera utifrån.

I sin iver att misskreditera mig lyckas NF å ena sidan få det till att jag inte gett ett pip ifrån sedan höstas men å andra sidan anklagar hon mig för ”mycket utspel” som skadar partiet!
Oavsett NF:s sorglustiga kåseri vill jag betona att jag som partiordförande alltid kommer att betona nödvändigheten av noggranna analyser inför politiska beslut. ”Motståndarna” som NF får gärna skratta men för oss som bär samhällsansvaret är det inte roligt med sparkrav som i högsta grad försämrar för ålänningarna.
Harry Jansson
Partiordförande
Åländsk Center