DELA

Sparandets följder

Följderna av sparkraven låter inte vänta på sig

I tisdagens tidningar försöker sig socialdemokraternas gruppordförande Igge Holmberg på bortförklaringar. I en tidigare insändare beskrev han sin hållning till stadens inbesparingar och effekterna av desamma, men undvek att berätta att han själv och socialdemokraterna var med om att besluta att ålägga stadens nämnder ett ytterligare sparkrav i budgeten för 2015. Därav vår skrivning om hederlighet.

Beslutet innebär att nämnderna åläggs att spara ytterligare över 800 000 euro i budgeten för 2015, t ex socialnämnden 318 000 euro och infrastrukturnämnden 261 000 euro.
Den, som i media har tagit del av nämndernas fortsatta beredning av budgeterna vet att följderna av sparkraven inte har låtit vänta på sig.
Mariehamnsliberalerna